Informacje prawne

Odpowiedzialność redakcji


Właścicielem i wydawcą niniejszej witryny internetowej jest Faurecia, spółka europejska utworzona zgodnie z prawem francuskim, o kapitale zakładowym w wysokości 966 250 607 euro, z siedzibą w 23-27 rue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre Cedex - Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nanterre pod numerem 542 005 376.

Numer VAT to FR 96 542005376.

Z firmą Faurecia można się skontaktować pod numerem telefonu +33 1 72 36 70 00, jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na wszystkich stronach naszego serwisu.

Dyrektorem ds. publikacji jest pani Kate Philipps, Dyrektor ds. Komunikacji grupy Faurecia.

Strona jest obsługiwana przez CMS, 15 rue Jeanne Braconnier, Immeuble Le Pasteur, 92360 MEUDON, France.